Trainingsprogramm Jugend vum  8.2.21 – 20.02.21

Trainingsprogramm Jugend vum 8.2.21 – 20.02.21

Bambinis U7:
Densdes an Donnesdes vun 17 – 18 auer ganzen Terrain eventuel klengen synth.Terrain vun 17 – 18 auer
 
Pupilles U9:
Meindes a Mettwochs vun 17 – 18 auer ganzen Terrain eventuel klengen synth.Terrain vun 17 – 19 auer
 
Poussins U11:
Densdes an Donnesdes vun 18 – 19,15 auer ganzen Terrain eventuel klengen synth.Terrain vun 18 auer un
Samsdes 10,30 – 12 auer all Terrain
 
Minimes (U13):
Meindes an Mettwochs vun 18 – 19,15 auer halwen Terrain plus klengen synth.Terrain zesummen mat Bourschent
Freides 18 auer Tr9 zu Bourschent
 
Scolaires (U15):
Meindes, Mettwochs a Freides vun 18 – 19,15 auer halwen Terrain
 
Cadets an Junioren: (U17-19)
Mettwochs an Freides ab 19,15 – 20,30 auer
 
Weider Infoen bei deen verschidden Traineren oder beim Jugendkoordinator Romain Lucius